Verberg menu  
Verberg menu  

Kunt u niet direct vinden wat u zoekt, of heeft u vragen, dan kunt u onze klantenservice bereiken tijdens kantooruren op telefoonnummer:
+31 (0) 85 273 60 61


Qshop palletstellingen
IJsselstraat 13
5347 KG Oss
Nederland

Verberg menu  

Kunt u niet direct vinden wat u zoekt, of heeft u vragen, dan kunt u onze klantenservice bereiken tijdens kantooruren op telefoonnummer:
+31 (0) 85 273 60 61

Verberg menu  

Disclaimer gebruikte producten

Disclaimer gebruikt producten betreffende staat van onderhoud en vermelde draagvermogens

Het genoemde draagvermogen van alle (gebruikte) producten op onze website kan afwijken a.d.h.v. uw specifieke situatie.

Gebruikte palletstellingen

Het genoemde draagvermogen bij palletstellingen is tenminste afgegeven op basis van;
- Plaatsing van stellingen in Europa op basis van Europese norm EN 15512.
- Een configuratie waarbij eerste liggerlaag maximaal op 1500 mm hoogte is geplaatst.
- Een configuratie van minimaal 2 liggerlagen en minimaal 3 aaneengesloten secties.
- Montage en verankering uitgevoerd conform ARMP2004.
- Toepassing van pallets met voldoende draagvermogen en die geschikt zijn voor de diepte van de stelling.
- Gelijkmatig verdeelde belasting en centrisch beladen pallets.

Gebruikte grootvakstellingen

Het genoemde draagvermogen bij grootvakstellingen is afgegeven op basis van;
- Een configuratie waarbij eerste liggerlaag maximaal op 500 mm hoogte is geplaatst.
- Een configuratie van minimaal 2 liggerlagen en minimaal 3 aaneengesloten secties.

Gebruikte legbordstellingen

Het genoemde draagvermogen bij legbordstellingen is afgegeven op basis van;
- Een configuratie van minimaal 5 niveaus en minimaal 3 aaneengesloten secties.
- Een configuratie waarbij minimaal 1 kruisschoor is bevestigd per 3 secties. 
- Een situatie waarbij er geen vloer is geplaatst boven op de legbordstellingen. 
- Een gelijkmatige verdeling van het gewicht per legbord.

Gebruikte entresolvloeren

Het genoemde draagvermogen bij entresolvloeren is afgegeven op basis van;
- Plaatsing van entresolvloeren in Europa op basis van de Nederlandse norm NEN 6700.
- Een configuratie waarbij kinderbalken gelijkmatig correct zijn gemonteerd met een maximale hartafstand van 1000 mm.
- Een configuratie waarbij minimaal 1 kruisschoor is bevestigd per 3 secties. Zowel in de lengte- als in de dwarsrichting.
- Een gebruikersfunctie voor Industriële toepassing.

Algemeen

1. Qshop is niet de producent van de geleverde stellingen. De geleverde stellingen zijn gebruikt (tweedehands). Vanwege het tweedehands karakter van de stellingen kan het zo zijn dat deze aan effectiviteit hebben verloren of anderszins niet de oorspronkelijke functionaliteiten c.q. eigenschappen bezitten.

2. Het vermeldde draagvermogen van gebruikte producten is ontleend aan informatie van de vorige eigenaar. Deze informatie kan inmiddels achterhaald zijn vanwege gewijzigde wet-/en regelgeving of een andere configuratie. 

3. Vanwege het voorgaande kan Qshop geen garanties afgeven noch aanvaardt Qshop aansprakelijkheid vanwege gebreken aan de stellingen.

4. Qshop wijst uitdrukkelijk op de onderzoeksplicht van de koper naar eventuele gebreken van de stellingen. Qshop adviseert om voorafgaand aan de ingebruikname van de stellingen te verifiëren bij de producent van de stellingen wat de exacte eigenschappen van de stellingen zijn en of deze eigenschappen (nog) volstaan voor het beoogde doel met bijbehorende specifieke configuratie van de stellingen dan wel of de producent de aanwezigheid van deze eigenschappen nog kan garanderen. Qshop kan de koper hiertoe de gegevens van de producent verstrekken.

5. Qshop adviseert koper om ruim 20% marge in acht te nemen. Mocht koper desondanks het genoemde draagvermogen volledig willen benutten, dan adviseert Qshop koper om het actuele draagvermogen in uw specifieke situatie bij de oorspronkelijke fabrikant te verifiëren. Qshop kan de koper hiertoe gegevens van de fabrikant verstrekken.

6. Qshop is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van de onjuistheid van het vermelde draagvermogen.

Wilt u het draagvermogen weten voor uw situatie, neem geheel vrijblijvend contact met ons op.

Aansluitend

Voor al onze gebruikte producten geldt dat wij er naar streven om deze in zo goed mogelijke staat te leveren. Dat wil zeggen; naar onze kwaliteitsnormen waarbij de nadruk ligt op schadeloosheid. Echter worden onze gebruikte producten niet afzonderlijk stof-/stickervrij gemaakt waardoor de optische en technische staat van onderhoud onderhevig is aan persoonlijke interpretatie. Bij een aankoop gaat u er mee akkoord dat het een ongezien, gebruikt product betreft.